KSÜ Logo

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Erasmus+

ERASMUS+ KOORDİNATÖR LİSTESİ  
EĞİTİM FAKÜLTESİ  
Fakülte Koordinatörü Doç. Dr. EVRİM URAL evrimural@ksu.edu.tr 3001325  
Sınıf Öğretmenliği Doç. Dr. Adem DOĞAN ademdogan@ksu.edu.tr 3004454  
Sosyal Bilgiler Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi ESMA KURU esmakuru@ksu.edu.tr 3004437  
İngiliz Dili Eğitimi  Dr. Öğr. Üyesi Gözde BALIKÇI gbalikci@ksu.edu.tr 3004449  
Türkçe Eğitimi  Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA EMEK mustafaemek@ksu.edu.tr 3004465  
Matemetik Eğitimi Dr. Öğr. Züleyha YILDIRIM YAKAR zuleyhayildirim@ksu.edu.tr 3004446  
Okul Öncesi Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi Emine GÖZEL egozel@ksu.edu.tr 3004434  
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Dr. Öğr. Üyesi İSMAİL YELPAZE iyelpaze@ksu.edu.tr 3004434  
Eğitim Programları ve Öğretim Doç.Dr. Gülay BEDİR gbedir@ksu.du.tr 3001330  
Görme Engelli Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur AKTAŞ fatmanuraktas@ksu.edu.tr 3001318  
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Doç.Dr.Esef Hakan TOYTOK ehakantoytok@ksu.edu.tr 3004447  
Fen Bilgisi Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi EMİNE UZUN euzun@ksu.edu.tr 3004435  
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ   
Fakülte Koordinatörü Doç. Dr. Burak TELLİ btelli@ksu.edu.tr 3004514  
Arkeoloji  Doç. Dr.OKTAY DUMANKAYA oktaydumankaya@ksu.edu.tr 3001474  
Batı Dilleri ve Edebiyatı Dr. Öğr. Üyesi Filiz YÖRÜK ÇEVİK filizyoruk@ksu.edu.tr 3001952  
Felsefe Dr. Öğr. Üyesi Derya SAKİN HANOĞLU deryasakinhanoglu@ksu.edu.tr 3001385  
Tarih  Dr. Öğr. Üyesi HİKMET DEMİRCİ hdemirci@ksu.edu.tr 3001369  
Coğrafya  Dr. Öğr.Üyesi MUHTEREM KÜÇÜKÖNDER muhteremkucukonder@ksu.edu.tr  3001403  
Mütercim Ve Tercümanlık Dr. Öğr. Üyesi Aylin YARDIMCI aylin.yardimci@ksu.edu.tr 3001081  
Psikoloji  Dr. Öğrt. Üyesi Özlem Serap ÖZKAN YILDIZ ozlemserapozkan@ksu.edu.tr 3001413  
Türk Dili ve Edebiyatı  Dr. Öğr. Üyesi Bülent SAYAK bulentsayak@ksu.edu.tr 3001488  
                                                           FEN FAKÜLTESİ      
Fakülte Koordinatörü Doç. Dr. Beyhan YILMAZ beyhanyilmaz@ksu.edu.tr 3001476  
Biyoloji Doç. Dr. Nazan ÇÖMLEKÇİOĞLU noktem@ksu.edu.tr 3001414  
Kimya Dr. Öğr. Üyesi Selma BAL selmabal@ksu.edu.tr 3001452  
Matematik Doç. Dr. Beyhan YILMAZ beyhanyilmaz@ksu.edu.tr 3001476  
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ  
Fakülte Koordinatörü Öğr. Gör Yeşim ERMİŞ yesimermis@ksu.edu.tr 3001522  
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ  
Fakülte Koordinatörü Prof. Dr. SALİH YEŞİL salihyesil@ksu.edu.tr 3001560  
İşletme Prof. Dr. SALİH YEŞİL salihyesil@ksu.edu.tr 3001560  
İktisat Doç Dr. Mehmet Akif KARA akifkara@ksu.edu.tr 3001547  
Kamu Yönetimi Doç Dr. Üyesi Aziz BELLİ abelli@ksu.edu.tr 3001591  
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Dr. Öğr. Üyesi Fatmanur KAÇAR AŞÇI fatmanurkacar@ksu.edu.tr 3004548  
Uluslar arası Ticaret ve Lojistik  Dr. Üyesi ARİF SELİM EREN arifselimeren@hotmail.com 3001345  
Sağlık Yönetimi Doç. Dr. Cuma SUNGUR cumasongur@ksu.edu.tr 3004552  
Sosyal Hizmet Dr. Öğr. Üyesi NECMETTİN GÜL ngul@ksu.edu.tr 3004553  
İLAHİYAT FAKÜLTESİ  
Fakülte Koordinatörü Prof. Dr. FARUK ÇİFTÇİ fciftci@ksu.edu.tr 3002705  
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ  
Fakülte KoordinatörüDr. Öğr. Üyesi Özdeş ÇERMİK ozdescermik@ksu.edu.tr 3001604  
Elektrik-Elektronik Müh.Bölümü Prof. Dr. AHMET ALKAN aalkan@ksu.edu.tr 3001634  
Tekstil Müh. Bölümü Doç. Dr. Erdem SELVER eselver@ksu.edu.tr 3001691  
İnşaat Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ÇINAR muhammetcinar@ksu.edu.tr 3004574  
Çevre Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Yakup CUCİ cuci@ksu.edu.tr 3001685  
Jeoloji Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi AYÇA DOĞRUL SELVER aycaselver@ksu.edu.tr 3001654  
Gıda Mühendisliği  Doç.Dr. YEKTA GEZGİNÇ yekgan@ksu.edu.tr 3002089  
Makine Mühendisliği  Doç Dr. Çağrı UZAY cagriuzay@ksu.edu.tr 3001641  
Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Banu ÖZGER zeynepozger@ksu.edu.tr 3001657  
ORMAN FAKÜLTESİ  
Fakülte Koordinatörü  Dr. Öğr. Üyesi  Kıvanç YÜKSEL kyuksel@ksu.edu.tr 3001726  
Orman Mühendisliği  Dr. Öğr. Üyesi  Ömer EKER  omereker@ksu.edu.tr  3001731  
Orman Endüstri Mühendisliği  Dr. Öğr. Üyesi Yunus  ŞAHİN ysahin@ksu.edu.tr 3001748  
Peyzaj Mimarlığı  Dr. Öğr. Üyesi Sinan  KORDON sinankordon@ksu.edu.tr -  
TIP FAKÜLTESİ  
Fakülte Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tuba Tülay KOCA tkoca@ksu.edu.tr 3003418  
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
Fakülte Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hatice Kübra BAŞKAN kubrabaskan@ksu.edu.tr 3004935  
Fakülte Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esra BALKANLIOĞLU esrabalkanlioglu@ksu.edu.tr 3003882  
Fakülte Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esra BOZKURT esrabozkurt@ksu.edu.tr 3004937  
ZİRAAT FAKÜLTESİ  
Fakülte Koordinatörü Prof. Dr. HÜSEYİN DİKİCİ hdikici@ksu.edu.tr 3002143  
Tarla Bitkileri  Doç Dr.ÖMER SÜHA USLU suhauslu@ksu.edu.tr 3002165  
Biyosistem Mühendisliği  Doç Dr. SERTAN SESVEREN sesveren@ksu.edu.tr 3002073  
Tarım Ekonomisi  Dr. Öğr. Üyesi MÜCAHİT PAKSOY mpaksoy@ksu.edu.tr 3002073  
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme  Prof. Dr. HÜSEYİN DİKİCİ hdikici@ksu.edu.tr 3002143  
Bitki Koruma  Prof. Dr. HASAN TUNAZ htunaz@ksu.edu.tr 3002050  
Su Ürünleri  Dr. Öğr. Üyesi MİKAİL ÖZCAN mikailozcan@ksu.edu.tr 3002097  
Bahçe Bitkileri  Prof. Dr. AHMET KORKMAZ akorkmaz@ksu.edu.tr 3002035  
Zootekni  Doç. Dr. TÜLİN ÇİÇEK RATHERT tuci@ksu.edu.tr 3002113  
Tarımsal Biyoteknoloji Doç. Dr. ZİYA DUMLUPINAR zdumlupinar@ksu.edu.tr 3002131  
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  
Fakülte Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Aslı OKTAY ayseaslioktay@ksu.edu.tr 3002611  
Ebelik Dr. Öğr. Üyesi Deniz AKYILDIZ denizbatman@ksu.edu.tr 3004738  
Hemşirelik Dr. Öğr. Üyesi  AYŞE ASLI OKTAY ayseaslioktay@ksu.edu.tr 3001000  
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  Dr.Öğr.Üyesi Mehmet GÖĞREMİŞ mgogremis@ksu.edu.tr 3002763  
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr.Öğr. Üyesi. Eda GANİYUSUFOĞLU edaganiyusufoglu@ksu.edu.tr 3002620  
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ  
Enstitü Koordinatörü Doç.Dr. CUMA SUNGUR      
Eğitim Yönetimi Prof.Dr. Mahmut SAĞIR      
Eğitim Programı ve Yönetimi Doç. Dr. Gülay BEDİR      
İşletme Anabilim Dalı Prof. Dr. Salih YEŞİL      
Siyaset Bilimi ve Uluslarararası İlişkiler Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Zehra DOĞAN      
Coğrafya Anabilim Dalı Prof. Dr. Emin TOROĞLU      
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doç. Dr. Sadi GEDİK      
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Prof. Dr. İbrahim ÇETİNTAŞ      
İktisat Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Akif KARA      
İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Prof. Dr. Şahin ÖZ      
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Doç. Dr. Aziz BENLİ      
Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı  Arş. Gör. Dr. Ramazan KIRAÇ      
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Prof. Dr. Abdulkadir EVGİN      
Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Esma KURU      
Uluslararasın Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi Arif Selim  EREN

     
Temel Eğitim anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Adem DOĞAN      
Arkeoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Oktay DUMANKAYA      
Tarih Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Hikmet DEMİRCİ      
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  
Enstitü Koordinatörü Doç. Dr. MUHAMMET KÖSE muhammetkose@ksu.edu.tr 3001408  
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  
Enstitü Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi SELMA YAMAN syaman@ksu.edu.tr 3002643  
Tıbbi Mikrobiyoloji Prof. Dr. Ekrem KİREÇÇİ ekremkirecci@ksu.edu.tr 3002692  
Hastane enfeksiyonları Hemşireliği Prof. Dr. Selma GÜLER selmaguler@ksu.edu.tr 3003585  
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Doç. Dr. Hüseyin EROĞLU erogluh@ksu.edu.tr 3002198  
Anatomi Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet DEMİR mdemir2661@ksu.edu.tr 3002661  
Fizyoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Behiye Nurten SERİNGEÇ nseringec@ksu.edu.tr 3002698  
Kalp ve Damar Cerrahisi Doç. Dr. Erdinç EROĞLU eeroglu@ksu.edu.tr 3003298  
Hemşirelik Ana Bilim Dalı Doç Dr. Filiz TAŞ filiztas@ksu.edu.tr 3002610  
Ebelik Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Aysel BÜLEZ ayselbulez@ksu.edu.tr 3004737  
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Muhammed SEYİTHANOĞLU mseyithanoglu@ksu.edu.tr 3003060  
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  
Fakülte Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cihat KORKMAZ cihatkormaz@ksu.edu.tr 3002210  
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Prof. Dr. Tamer KARADEMİR tamerkarademir@ksu.edu.tr           
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Arş. Gör. Gönül YAVUZ gonulyavuz@ksu.edu.tr 3002183  
Spor Yöneticiliği Doç Dr. Davut ATILGAN davutatilgan@ksu.edu.tr 3002205  
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU  
Yüksekokul Koordinatörü Öğr. Gör. ŞERİFE DURNA skalayci@ksu.edu.tr 3001962  
   
Yüksekokul Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi GÜLFERAH BOZKAYA gbozkaya@ksu.edu.tr 3001548  
AFŞİN SAĞLIK YÜKSEKOKULU  
Yüksekokul Koordinatörü Öğr. Gör. ESİN GEÇKİL KOSKOCA ekoskoca@ksu.edu.tr 3002665  
Hemşirelik Dr. Öğrt. Üyesi Ahmet SEVEN ahmetsevenQksu.edu.tr 3002689  
AFŞİN MESLEK YÜKSEKOKULU  
Bilgisayar Teknolojileri Öğr. Gör. ÜMİT ÖZBALCI umitozbalci@ksu.edu.tr 3002270  
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Öğr. Gör. HAKAN BAĞCI hakanbagci@ksu.edu.tr 3002272  
Elektrik ve Enerji Öğr. Gör. CENNET FÜSUN KARAKALE fusunkarakale@ksu.edu.tr    
Kimya ve Kimyasal İşletme Teknolojileri Öğr. Gör. AKİDE ÖZCAN akideozcan@ksu.edu.tr 3002275  
Madencilik ve Maden Çıkarma Öğr. Gör. YASİN ÇİNÇİN ycincin@ksu.edu.tr 3004871  
Muhasebe ve Vergi  Öğr. Gör. NURETTİN KOCA nkoca@ksu.edu.tr 3002276  
Pazarlama ve Reklamcılık Öğr. Gör. AHMET TAMBAY ahmettambay@ksu.edu.tr 3002277  
Yönetim ve Organizasyon  Öğr. Gör. HALUK SATIR haluksatir@ksu.edu.tr 3002276  
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Öğr. Gör. ÖMER KARATUTLU okaratutlu@ksu.edu.tr 3002287  
ANDIRIN MESLEK YÜKSEKOKULU  
MYO Koordinatörü Öğr. Gör. ŞEYMA YETİŞ PEHLİVAN seymayetis@ksu.edu.tr 3002317  
Bahçe Tarımı Öğr. Gör. FATİH MEYDAN fatihmeydan@ksu.edu.tr 3002314  
Bilgisayar Programcılığı Öğr. Gör. Fahrettin KAYA fkaya@ksu.edu.tr 3002312  
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Öğr. Gör. EYÜP YALÇIN eyalcinksu.edu.tr 3002320  
Yapı Denetimi Öğr. Gör. ERDEM ALIÇ ealic@ksu.edu.tr 3002322  
Ormancılık ve Orman Ürünleri Öğr. Gör. ŞEYMA YETİŞ PEHLİVAN seymayetis@ksu.edu.tr 3002317  
GÖKSUN MESLEK YÜKSEKOKULU  
MYO Koordinatörü Öğr. Gör. ZEKERİYA ARSLAN z.arslan@ksu.edu.tr 3002378  
Bilgisayar Teknolojileri  Öğr. Gör. SIDDIK DOĞRULUK sdogruluk@ksu.edu.tr 3002358  
Bitkisel ve Hayvansal Üretim  Öğr. Gör. ŞERİF AKKEÇECİ sakkececi@ksu.edu.tr 3002366  
Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Öğr. Gör. ÇAĞRI ÖZTÜRK cagriozturk@ksu.edu.tr 3002363  
Mimarlık ve Şehir Planlama  Öğr. Gör. ÖMER ACAR oacar@ksu.edu.tr 3002384  
Muhasebe ve Vergi  Öğr. Gör. ÖMER ALİ POLAT oapolat@ksu.edu.tr 3002358  
Dış Ticaret Bölümü Öğr. Gör. MEHMET METİN mehmetmetin@ksu.edu.tr 3002369  
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Öğr. Gör. HÜSEYİN YAŞAR hyasar@ksu.edu.tr 3002343  
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Öğr. Gör. NESLİHAN AVAR VAYVAY nvayvay@ksu.edu.tr 3002382  
Yönetim ve Organizasyon  Öğr. Gör. EMRULLAH EREN eeren@ksu.edu.tr 3002377  
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULI  
Elektrik ve Enerji Öğr. Gör. AHMET KARATUTLU akaratutlu@ksu.edu.tr 3002520  
Elektronik ve Otomasyon Dr. Öğr. Üyesi ALİ ÖTER alioter@ksu.edu.tr 3002529  
Bilgisayar Teknolojileri  Öğr. Gör. ALİRIZA TANIŞ alirizatanis@ksu.edu.tr 3002558  
Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Öğr. Gör. MAHMUT KILINÇKIRAN mkilinckiran@ksu.edu.tr 3002461  
El Sanatları  Öğr. Gör. ALAADDİN GÜNDEŞ alaaddingundes@ksu.edu.tr 3002488  
Gıda İşleme Dr. Öğr. Üyesi ELİFE KAYA elifekaya@ksu.edu.tr 3002480  
Makine ve Metal Teknolojileri Dr. Öğr. Üyesi UĞUR AVCI uavci@ksu.edu.tr    
İnşaat Dr. Öğr. Üyesi ABDULKADİR GÜLEÇ agulec@ksu.edu.tr 3002518  
Tasarım Öğr. Gör. ŞULE EĞRİ suleegri@ksu.edu.tr 3002465  
Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Doç. Dr. BEKİR CİHAD BAL bcbal@ksu.edu.tr 3001811  
Motorlu Araçlar vve Ulaştırma Teknolojileri Öğr. Gör. ALİ PARLAKYİĞİT aparlakyigit@ksu.edu.tr 3002582  
Mimarlık ve Şehir Planlama Öğr. Gör. MÜNEVVER BÜYÜKASLAN munevverbuyukaslan@ksu.edu.tr 3002567  
Doğal Gaz Bölümü Öğr. Gör. Bülent Gedik bgedik@ksu.edu.tr 2802518  
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU  
MYO Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet POLAT mehmetpolat@ksu.edu.tr 3002454  
İşletmecilik Bölümü Öğr. Gör. TAMARA FETTAHLIOĞLU tamara@ksu.edu.tr 3002580  
Muhasebe Vergi Bölümü Öğr. Gör. Yaşar ALPTÜRK yasaralptürk@ksu.edu.tr 3002569  
Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Öğr. Gör. NUR BANU ATEŞ banuates@ksu.edu.tr 3002576  
Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü Öğr. Gör. Şerife Bikem DEDEOĞLU bdedeoğlu@ksu.edu.tr 3002410  
Yönetim ve Organizasyon  Dr. Öğrt. Üyesi Ahmet ŞERBETÇİ ahmetserbetci@ksu.edu.tr    
Finans - Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Dr. Öğrt. Üyesi Aslı ÖZEN ATABEY aatabey@ksu.edu.tr 3002564  
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Öğr. Gör. Güvenç KÇPRÜCÜ guvenckoprucu@ksu.edu.tr 3002571  
KAHRAMANMARAŞ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO  
Sağlık Bakım Hizmetleri Öğr. Gör. NURAN GÜL BORAZAN ngulborazan@ksu.edu.tr 3002809  
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Öğr. Gör. DERYA KAYIRAN derya@ksu.edu.tr 3002814  
Terapi ve Rehabilitasyon Öğr. Gör. ERSİN ÇÖZVELİOĞLU ersincozvelioglu@ksu.edu.tr 3002833  
Dişçilik Hizmetleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KAVUN yusufkavun@ksu.edu.tr 3004724  
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Prof. Dr. Hüsne AKSAKAL husnuaksakal@ksu.edu.tr 3002812  
PAZARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU  
MYO Koordinatörü Öğr. Gör. TUĞÇE METİN   3002433  
TÜRKOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU  
Bitkisel ve Hayvansal Üretim - Bitki Koruma Dr. Öğr. Üyesi ALİ ÇAYLI alicayli@ksu.edu.tr 3002834  
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Öğr. Gör. ELİF BAHAR DURAN eduran@ksu.edu.tr 3004226  
Bitki Koruma  Dr. Öğr. Üyesi H. YASEMİN KORKMAZ hkorkmaz@ksu.edu.tr 6181018  
İşletme Öğr. Gör. HAMDİ AYYILDIZ hayyildiz@ksu.edu.tr 3004219  


SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı