KSÜ Logo

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Erasmus+

 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde okuyan tüm önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabilirler.
 • Öğrenim hareketliliği için kontenjanlar Erasmus Ofisi’nden öğrenilebilir.
 • Bütün adayların başvuruları, Dış İlişkiler Birimi tarafından http://erasmus.ksu.edu.tr adresinde yayınlanan “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Erasmus Değişimi Yönergesi”ndeki kriterlerin sağlanıp sağlanmadığını ölçen bir “Uygunluk Kontrolünden” geçecek, uygun olan adaylar YADYO’da yapılacak dil sınavına katılabileceklerdir.
 • Lisans / Yüksek lisans öğrencileri hazırlık sınıfında iken başvuramazlar.
 • Öğrenciler daha önceki yıllarda Erasmus öğrencisi olmaya hak kazanmış ama bu haklarını kullanmamış veya vazgeçmiş dahi olsalar, tüm sınavlara tekrar katılmak zorundadırlar. Daha önceki yıllarda Erasmus programından yararlanmış ve hibesiz ya da hibeli olarak tekrar yararlanmak isteyenler başvuru yapabilmektedir.
 • Başvuracak öğrencilerin tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.
 • Aynı öğrenci, her bir eğitim-öğretim kademesinde öğrenim ve staj hareketliliğinden toplam 12 aya kadar hibeli/hibesiz yararlanabilir.  (1. Kademe: Önlisans, Lisans; 2. Kademe: Yüksek Lisans; 3. Kademe: Doktora) 
 • Detaylı bilgi Erasmus Ofisi’nden alınabilir.
 • Uygunluk kontrolü sonuçları, yerleştirme süreci ve sonuçları ile ilgili itirazlar için Erasmus ve ilgili fakülte/bölüm Erasmus koordinatörleri ile iletişim kurulup gerektiğinde üniversitemizin resmi itiraz prosedürünü kullanabilir. Eğer bundan elde edeceğiniz sonuçtan memnun olmazsanız AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’na (www.ua.gov.tr) başvurabilirsiniz.
 • Başvurular ücretsizdir.
 • Başvuru için öğrencilerin en son genel not ortalamalarının önlisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00 veya 58/100, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50/4.00 veya 65/100 olması gerekir.
 • Erasmus Öğrenim Hareketliliğinde başvuruları değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:
  • Akademik Başarı Düzeyi : %50
  • Dil Seviyesi : %50

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı