KSÜ Logo

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Erasmus+

Detay

Ek Hibe Destekleri (Inclusive Support / Green Travel)  

Engelsiz Erasmus Erasmus+ Programı Özel İhtiyaç DesteğiErasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olmayacak durumdaki fiziksel,zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel için rehberlik,karşılama,fiziksel erişim,pedagojik ve teknik destek ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir.Bu, sizlerin Avrupa Birliği Erasmus+ hareketlilik düzenlemelerinden bütünüyle yararlanabilmenizi temin etmeye yöneliktir. Bütün yükseköğretim kurumları,Yükseköğretim Erasmus Üniversite Beyannamesini imzalamakla,tüm çevrelerden katılımcılara eşit erişim ve fırsatlar sağlayacağını taahhüt ederler.Bu nedenle,fiziksel,zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel misafir olunan kurumun kendi yerel öğrenci ve personeline sunduğu tüm destek hizmetlerinden yararlanabilir. Ek HibeHareketliliğiniz sürecince özel erişim ihtiyaçlarınıza yönelik olarak aylık olağan Erasmus+ öğrenim,staj veya personel hareketliliği hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel,zihinsel veyasağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel ek hibesine başvurabilirsiniz.erasmus+ özel ihtiyaç desteğine başvurabilmek için Erasmus+ hareketlilik döneminize hazırlanırken özel ihtiyaçlarınızı ve fiziksel,zihinsel veya sağlıkla ilgili durumunuza ilişkin olarak öngörülen ek masraflarınızı belirtiniz. Özel Erişim İhtiyaçları Nelerdir?Erasmus+ hareketliliğinizle ilgili bireysel ihtiyaçlara yönelik desteklenmesi uygun olabilecek alanlar,bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte:uygun konaklama,seyahat için yardım,tıbbi refakat,destek teçhizat,uygun öğrenim materyalleri,refakatçi vb. içerir. Nasıl Başvurulur?Erasmsus+ özel ihtiyaç desteği için AErasmus+ Programı Birimine talebinizi iletebilirsiniz. Ayrıca,hareketlilik gerçekleştireceğiniz kurumla ilgili daha bilinçli tercihler yapabilmek için Erasmus Student Network(ESN) tarafından geliştirilen engelli olanakları ve hizmetleri bulunan yükseköğretim kurumlarını harita üstünde gösteren çevrimiçi araç-MapAbility’ye bakınız: http://exchangeability.eu/mapability-map Bu hibe için başvurular Erasmus+ Programı Birimi ile birlikte yapılır ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından değerlendirilir. Ekonomik Yetersizlik ve Diğer Dezavantajlı Geçmişlerİmkânları kısıtlı olan katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanacaktır. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, imkânları kısıtlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır. 1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar) 2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere 3) Diğer ebeveyn geliri olmayıp yetim/ölüm aylığı bağlananlar 4) Şehit/gazi çocukları 5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, annebabasına veya vasisine Belediyelerden,kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan) Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.) 6) Engelliler (20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı RG’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporu ile belgelenmiş en az %50 engel oranına sahip engelliler) 7) Ebeveynlerinden biri veya vasisi, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 01.07.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanun kapsamında engelli veya muhtaç aylığı alan öğrenciler 8) Kendileri veya 1. derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar. Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez Engelli öğrenciler özel ihtiyaç desteğine diğer dezavantajlı gruptayer alan öğrencilerse ek hibe desteğine başvururlar. Ek Hibe Desteği talep etmeleri halinde 2-12 ay arası öğrenci hareketlilikleri için Aylık 250 €'dur. Özel ihtiyaç desteği için öğrencilerle ihtiyaçları doğrultusunda Erasmus Ofisi ile birlikte bir rakam belirlenir ve Türkiye Ulusal Ajansına sunulur. Ekonomik yetersizlik için muhtarlıklardan alınan yazılar geçerli değildir. Not: Yukarıda belirtilen destekler  hibe hakkı elde etmiş öğrencilere sağlanmaktadır.Veri koruma:Kişisel veriler gizlidir ve yalnızca ulusal hukuk kapsamında Erasmus+ programına başvuru ve katılımınıza ilişkin olarak kullanılacaktır.  İletişim:KSU Erasmus+ Office  Yeşil SeyahatYeşil seyahati tercih eden öğrencilere tek seferlik 50 Avro yeşil seyahat desteği verilir. Ayrıca gereken durumlarda yol için, gün sayısı kadar, azami dört günlük bireysel destek hibesi verilir. Yeşil seyahat; seyahatin düşük karbon salımlı toplu ulaşım araçlarının kullanılarak gerçekleştirilmesidir. Otobüs, tren, paylaşımlı otomobil kullanımı (carpooling) yeşil seyahat kapsamında yer alır. Yeşil seyahat desteği alınabilmesi için gidişte ve dönüşte yeşil seyahat kullanılması ve seyahatin km olarak tamamının yarısından fazlasının yeşil araçlar kullanılarak yapılması gerekmektedir.  Örneğin Almanya'ya giden bir öğrenci için seyahat 2 tam gün sürecek ise ilk olarak 50 Euro ilave olarak 40 Euro daha hibe desteği alır. Almanya'nın aylık hibesi 600 Euro'dur. Günlük hibe 600/30=20 Euro olarak hesaplanır. Toplamda öğrenciye 90 Euro Yeşil Seyahat Desteği sağlanır. Yeşil seyahat planlamanızı yaptıktan sonra görüşme ve onay için KSU Erasmus+ Office ile iletişime geçiniz. Not: Yeşil seyahat desteği hibe hakkı elde etmiş öğrencilere sağlanmaktadır. Her iki Ek Destekle ilgili şartlar Proje dönemlerinde farklılık gösterebilmektedir. Detaylı bilgi için  İletişim:KSU Erasmus+ Office 

...

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı