Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Erasmus+

ERASMUS+ KOORDİNATÖR LİSTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fakülte Koordinatörü Doç. Dr. EVRİM URAL evrimural@ksu.edu.tr 3001325
Sınıf Öğretmenliği Doç. Dr. Adem DOĞAN ademdogan@ksu.edu.tr 3004454
Sosyal Bilgiler Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi ESMA KURU esmakuru@ksu.edu.tr 3004437
İngiliz Dili Eğitimi  Dr. Öğr. Üyesi Gözde BALIKÇI gbalikci@ksu.edu.tr 3004449
Türkçe Eğitimi  Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA EMEK mustafaemek@ksu.edu.tr 3004465
Matemetik Eğitimi Dr. Öğr. Züleyha YILDIRIM YAKAR zuleyhayildirim@ksu.edu.tr 3004446
Okul Öncesi Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi Emine GÖZEL egozel@ksu.edu.tr 3004434
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Dr. Öğr. Üyesi İSMAİL YELPAZE iyelpaze@ksu.edu.tr 3004434
Eğitim Programları ve Öğretim Doç.Dr. Gülay BEDİR gbedir@ksu.du.tr 3001330
Görme Engelli Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur AKTAŞ fatmanuraktas@ksu.edu.tr 3001318
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Doç.Dr.Esef Hakan TOYTOK ehakantoytok@ksu.edu.tr 3004447
Fen Bilgisi Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi EMİNE UZUN euzun@ksu.edu.tr 3004435
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
Fakülte Koordinatörü Doç. Dr. Burak TELLİ btelli@ksu.edu.tr 3004514
Arkeoloji  Doç. Dr.OKTAY DUMANKAYA oktaydumankaya@ksu.edu.tr 3001474
Batı Dilleri ve Edebiyatı Dr. Öğr. Üyesi Filiz YÖRÜK ÇEVİK filizyoruk@ksu.edu.tr 3001952
Felsefe Dr. Öğr. Üyesi Derya SAKİN HANOĞLU deryasakinhanoglu@ksu.edu.tr 3001385
Tarih  Dr. Öğr. Üyesi HİKMET DEMİRCİ hdemirci@ksu.edu.tr 3001369
Coğrafya  Dr. Öğr.Üyesi MUHTEREM KÜÇÜKÖNDER muhteremkucukonder@ksu.edu.tr  3001403
Mütercim Ve Tercümanlık Dr. Öğr. Üyesi Aylin YARDIMCI aylin.yardimci@ksu.edu.tr 3001081
Psikoloji  Dr. Öğrt. Üyesi Özlem Serap ÖZKAN YILDIZ ozlemserapozkan@ksu.edu.tr 3001413
Türk Dili ve Edebiyatı  Dr. Öğr. Üyesi Bülent SAYAK bulentsayak@ksu.edu.tr 3001488
                                                           FEN FAKÜLTESİ    
Fakülte Koordinatörü Doç. Dr. Beyhan YILMAZ beyhanyilmaz@ksu.edu.tr 3001476
Biyoloji Doç. Dr. Nazan ÇÖMLEKÇİOĞLU noktem@ksu.edu.tr 3001414
Kimya Dr. Öğr. Üyesi Selma BAL selmabal@ksu.edu.tr 3001452
Matematik Doç. Dr. Beyhan YILMAZ beyhanyilmaz@ksu.edu.tr 3001476
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Fakülte Koordinatörü Öğr. Gör Yeşim ERMİŞ yesimermis@ksu.edu.tr 3001522
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Fakülte Koordinatörü Prof. Dr. SALİH YEŞİL salihyesil@ksu.edu.tr 3001560
İşletme Prof. Dr. SALİH YEŞİL salihyesil@ksu.edu.tr 3001560
İktisat Doç Dr. Mehmet Akif KARA akifkara@ksu.edu.tr 3001547
Kamu Yönetimi Doç Dr. Üyesi Aziz BELLİ abelli@ksu.edu.tr 3001591
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Dr. Öğr. Üyesi Fatmanur KAÇAR AŞÇI fatmanurkacar@ksu.edu.tr 3004548
Uluslar arası Ticaret ve Lojistik Doç Dr. Üyesi ARİF SELİM EREN arifselimeren@hotmail.com 3001345
Sağlık Yönetimi Doç. Dr. Cuma SUNGUR cumasongur@ksu.edu.tr 3004552
Sosyal Hizmet Dr. Öğr. Üyesi NECMETTİN GÜL ngul@ksu.edu.tr 3004553
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Fakülte Koordinatörü Prof. Dr. FARUK ÇİFTÇİ fciftci@ksu.edu.tr 3002705
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Fakülte Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Banu ÖZGER zeynepozger@ksu.edu.tr 3001603
Elektrik-Elektronik Müh.Bölümü Prof. Dr. AHMET ALKAN aalkan@ksu.edu.tr 3001634
Tekstil Müh. Bölümü Doç. Dr. Erdem SELVER eselver@ksu.edu.tr 3001691
İnşaat Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ÇINAR muhammetcinar@ksu.edu.tr 3004574
Çevre Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Yakup CUCİ cuci@ksu.edu.tr 3001685
Jeoloji Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi AYÇA DOĞRUL SELVER aycaselver@ksu.edu.tr 3001654
Gıda Mühendisliği  Doç.Dr. YEKTA GEZGİNÇ yekgan@ksu.edu.tr 3002089
Makine Mühendisliği  Doç Dr. Çağrı UZAY cagriuzay@ksu.edu.tr 3001641
Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Banu ÖZGER zeynepozger@ksu.edu.tr 3001657
ORMAN FAKÜLTESİ
Fakülte Koordinatörü Doç. Dr. Şule KISAKÜREK skazanci@ksu.edu.tr 3001714
Orman Mühendisliği  Dr. Öğr. Üyesi NEŞE GÜLCİ nyenilmez@ksu.edu.tr 3001731
Orman Endüstri Mühendisliği  Doç ZEHRA ODABAŞ SERİN zehra@ksu.edu.tr 3001780
Peyzaj Mimarlığı  Prof. Dr. HAKAN OĞUZ hakanoguz@ksu.edu.tr 3001813
TIP FAKÜLTESİ
Fakülte Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tuba Tülay KOCA tkoca@ksu.edu.tr 3003418
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Fakülte Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hatice Kübra BAŞKAN kubrabaskan@ksu.edu.tr 3004935
Fakülte Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esra BALKANLIOĞLU esrabalkanlioglu@ksu.edu.tr 3003882
Fakülte Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esra BOZKURT esrabozkurt@ksu.edu.tr 3004937
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Fakülte Koordinatörü Prof. Dr. HÜSEYİN DİKİCİ hdikici@ksu.edu.tr 3002143
Tarla Bitkileri  Doç Dr.ÖMER SÜHA USLU suhauslu@ksu.edu.tr 3002165
Biyosistem Mühendisliği  Doç Dr. SERTAN SESVEREN sesveren@ksu.edu.tr 3002073
Tarım Ekonomisi  Dr. Öğr. Üyesi MÜCAHİT PAKSOY mpaksoy@ksu.edu.tr 3002073
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme  Prof. Dr. HÜSEYİN DİKİCİ hdikici@ksu.edu.tr 3002143
Bitki Koruma  Prof. Dr. HASAN TUNAZ htunaz@ksu.edu.tr 3002050
Su Ürünleri  Dr. Öğr. Üyesi MİKAİL ÖZCAN mikailozcan@ksu.edu.tr 3002097
Bahçe Bitkileri  Prof. Dr. AHMET KORKMAZ akorkmaz@ksu.edu.tr 3002035
Zootekni  Doç. Dr. TÜLİN ÇİÇEK RATHERT tuci@ksu.edu.tr 3002113
Tarımsal Biyoteknoloji Doç. Dr. ZİYA DUMLUPINAR zdumlupinar@ksu.edu.tr 3002131
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Fakülte Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Aslı OKTAY ayseaslioktay@ksu.edu.tr 3002611
Ebelik Dr. Öğr. Üyesi Deniz AKYILDIZ denizbatman@ksu.edu.tr 3004738
Hemşirelik Dr. Öğr. Üyesi  AYŞE ASLI OKTAY ayseaslioktay@ksu.edu.tr 3001000
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  Dr.Öğr.Üyesi Mehmet GÖĞREMİŞ mgogremis@ksu.edu.tr 3002763
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr.Öğr. Üyesi. Eda GANİYUSUFOĞLU edaganiyusufoglu@ksu.edu.tr 3002620
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Enstitü Koordinatörü      
Eğitim Yönetimi       
Eğitim Programı ve Yönetimi      
İşletme Anabilim Dalı Prof. Dr. Salih YEŞİL salihyesil@ksu.edu.tr 3001560
Siyaset Bilimi ve Uluslarararası İlişkiler Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Fatmanur KAÇAR AŞÇI fatmanurkacar@ksu.edu.tr 3004548
Coğrafya Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Muhterem KÜÇÜKÖNDER muhteremkucukonder@ksu.edu.tr  3001403
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Bülent SAYAK bulentsayak@ksu.edu.tr 3001488
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı      
İktisat Anabilim Dalı Doç. Dr. Hikmet DEMİRCİ hdemirci@ksu.edu.tr 3001369
İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı      
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Doç. Dr. Aziz BENLİ abelli@ksu.edu.tr 3001591
Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı  Doç.Dr. CUMA SUNGUR cumasongur@ksu.edu.tr 3004552
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı      
Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Esma KURU esmakuru@ksu.edu.tr 3004437
Uluslararasın Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı Doç Dr. Aif Salih SERİN selimeren@ksu.edu.tr 3001345
Temel Eğitim anabilim Dalı Doç Dr. Adem DOĞAN ademdogan@ksu.edu.tr 3004454
Arkeoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Oktay DUMANKAYA oktaydumankaya@ksu.edu.tr 3001474
Tarih Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Hikmet DEMİRCİ hdemirci@ksu.edu.tr 3001369
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü Koordinatörü Doç. Dr. MUHAMMET KÖSE muhammetkose@ksu.edu.tr 3001408
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi SELMA YAMAN syaman@ksu.edu.tr 3002643
Tıbbi Mikrobiyoloji Prof. Dr. Ekrem KİREÇÇİ ekremkirecci@ksu.edu.tr 3002692
Hastane enfeksiyonları Hemşireliği Prof. Dr. Selma GÜLER selmaguler@ksu.edu.tr 3003585
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Doç. Dr. Hüseyin EROĞLU erogluh@ksu.edu.tr 3002198
Anatomi Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet DEMİR mdemir2661@ksu.edu.tr 3002661
Fizyoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Behiye Nurten SERİNGEÇ nseringec@ksu.edu.tr 3002698
Kalp ve Damar Cerrahisi Doç. Dr. Erdinç EROĞLU eeroglu@ksu.edu.tr 3003298
Hemşirelik Ana Bilim Dalı Doç Dr. Filiz TAŞ filiztas@ksu.edu.tr 3002610
Ebelik Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Aysel BÜLEZ ayselbulez@ksu.edu.tr 3004737
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Muhammed SEYİTHANOĞLU mseyithanoglu@ksu.edu.tr 3003060
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Fakülte Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cihat KORKMAZ cihatkormaz@ksu.edu.tr 3002210
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Prof. Dr. Tamer KARADEMİR tamerkarademir@ksu.edu.tr         
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Arş. Gör. Gönül YAVUZ gonulyavuz@ksu.edu.tr 3002183
Spor Yöneticiliği Doç Dr. Davut ATILGAN davutatilgan@ksu.edu.tr 3002205
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Yüksekokul Koordinatörü Öğr. Gör. ŞERİFE DURNA skalayci@ksu.edu.tr 3001962
GÖKSUN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
Yüksekokul Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gülferah ERTÜRKMEN gbozkaya@ksu.edu.tr 3004864
AFŞİN SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Yüksekokul Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SEVEN ahmetseven@ksu.edu.tr 3002689
Hemşirelik Dr. Öğrt. Üyesi Dilek SOYLU dsoylu@ksu.edu.tr 3004897
AFŞİN MESLEK YÜKSEKOKULU
MYO Koordinatörü Öğr. Gör. Ümit ÖZBALCI umitozbalci@ksu.edu.tr 3004874
Bilgisayar Teknolojileri Öğr. Gör. ÜMİT ÖZBALCI umitozbalci@ksu.edu.tr 3004874
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TAMBAY  ahmettambay@ksu.edu.tr 3002277
Elektrik ve Enerji Öğr. Gör. CENNET FÜSUN KARAKALE fusunkarakale@ksu.edu.tr 3002251
Kimya ve Kimyasal İşletme Teknolojileri Prof. Dr. Tuncay YEŞİLKAYNAK tyesilkaynak@ksu.edu.tr 3002285
Bitkisel Ve Hayvansal Üretim  Öğr. Gör. Azize SAĞIR asagir@ksu.edu.tr 3002281
Madencilik ve Maden Çıkarma Öğr. Gör. Zafer ÖZGEN zozgen@ksu.edu.tr 3002271
Muhasebe ve Vergi  Dr.  Öğrt. Üyesi NURETTİN KOCA nkoca@ksu.edu.tr 3002250
Pazarlama ve Dış Ticaret Öğr. Gör. AHMET TAMBAY ahmettambay@ksu.edu.tr 3002277
Yönetim ve Organizasyon  Dr. Öğr. Üyesi. HALUK SATIR haluksatir@ksu.edu.tr 3002278
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Dr. Öğr. Üyesi Harun MUSLU harunmuslu@ksu.edu.tr 3002283
ANDIRIN MESLEK YÜKSEKOKULU
MYO Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi ŞEYMA YETİŞ PEHLİVAN seymayetis@ksu.edu.tr 3002317
Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Öğr. Gör. FATİH MEYDAN fatihmeydan@ksu.edu.tr 3002314
Bilgisayar Teknolojileri Dr. Öğr. Üyesi Fahrettin KAYA fkaya@ksu.edu.tr 3002312
Elektrik ve Enerji Öğr. Gör. EYÜP YALÇIN eyalcinksu.edu.tr 3002320
İnşaat Dr. Öğr. Üyesi ERDEM ALIÇ ealic@ksu.edu.tr 3002322
Ormancılık ve Orman Ürünleri Dr. Öğr. Üyesi  ŞEYMA YETİŞ PEHLİVAN seymayetis@ksu.edu.tr 3002317
GÖKSUN MESLEK YÜKSEKOKULU
MYO Koordinatörü Öğr. Gör. Mehmet METİN mehmetmetinn@ksu.edu.tr 3002369
Bilgisayar Teknolojileri  Öğr. Gör. Fatih ŞİŞİK fsisik@ksu.edu.tr 3002348
Bitkisel ve Hayvansal Üretim  Doç Dr. Ümit GİRGEL umitgirgel@ksu.edu.tr 3001536
Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Öğr. Gör. Furkan SEYİTHANOĞLU furkanseyithanoglu@ksu.edu.tr 3002341
Mimarlık ve Şehir Planlama  Öğr. Gör. ÖMER ACAR oacar@ksu.edu.tr 3002384
Muhasebe ve Vergi  Dr. Öğr. Üyesi Feyzi YAŞAR feyzi12@ksu.edu.tr 3002351
Dış Ticaret Bölümü Dr. Öğrt. Üyesi Zerrin BÜRRÜ zburru@ksu.edu.tr 3002368
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Öğr. Gör. Feride KAPLAN ftuzun@ksu.edu.tr 3002365
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Öğr. Gör. Betül ÇEBİ betulcebi@ksu.edu.tr 3002367
Yönetim ve Organizasyon  Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin FİTÇİOĞLU hcifcioglu@ksu.edu.tr 3002355
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULI
MYO Koordinatörü Doç Dr. Celal KURŞUN celalkursun@ksu.edu.tr 3002501
Elektrik ve Enerji Öğr. Gör. AHMET KARATUTLU akaratutlu@ksu.edu.tr 3002520
Elektronik ve Otomasyon Dr. Öğr. Üyesi ALİ ÖTER alioter@ksu.edu.tr 3002529
Bilgisayar Teknolojileri  Öğr. Gör. ALİRIZA TANIŞ alirizatanis@ksu.edu.tr 3002558
Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Öğr. Gör. MAHMUT KILINÇKIRAN mkilinckiran@ksu.edu.tr 3002461
El Sanatları  Dr. Öğr. Üyesi ALAADDİN GÜNDEŞ alaaddingundes@ksu.edu.tr 3001880
Gıda İşleme Dr. Öğr. Üyesi ELİFE KAYA elifekaya@ksu.edu.tr 3002480
Makine ve Metal Teknolojileri Prof. Dr. Metin KÖK metinkok@ksu.edu.tr 3002537
İnşaat Dr. Öğr. Üyesi Ela Bahşude G. AVŞAROĞLU elagorur@ksu.edu.tr 3002501
Tasarım Öğr. Gör. ŞULE EĞRİ suleegri@ksu.edu.tr 3002465
Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Prof. Dr. BEKİR CİHAD BAL bcbal@ksu.edu.tr 3002497
Motorlu Araçlar vve Ulaştırma Teknolojileri Öğr. Gör. ALİ PARLAKYİĞİT aparlakyigit@ksu.edu.tr 3002582
Mimarlık ve Şehir Planlama Öğr. Gör. Nazan Nur ŞAHİN nazannurdogan@ksu.edu.tr 3002471
Doğal Gaz Bölümü Öğr. Gör. Bülent Gedik bgedik@ksu.edu.tr 2802518
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
MYO Koordinatörü Öğr. Gör. Mehmet Ali ORHAN mehmetaliorhan@ksu.edu.tr 3002410
İşletmecilik Bölümü Öğr. Gör. TAMARA FETTAHLIOĞLU tamara@ksu.edu.tr 3002580
Muhasebe Vergi Bölümü Öğr. Gör. Yaşar ALPTÜRK yasaralptürk@ksu.edu.tr 3004818
Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Öğr. Gör. Dr. Ömer BÜYÜKBAŞ omerbuyukbas@ksu.edu.tr 3002575
Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü Öğr. Gör. Şerife Bikem DEDEOĞLU bdedeoğlu@ksu.edu.tr 3002566
Yönetim ve Organizasyon  Dr. Öğrt. Üyesi Ahmet ŞERBETÇİ ahmetserbetci@ksu.edu.tr 3004816
Finans - Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Dr. Öğrt. Üyesi Aslı ÖZEN ATABEY aatabey@ksu.edu.tr 3002541
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet POLAT mehmetpolat@ksu.edu.tr 3002411
KAHRAMANMARAŞ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO
MYO Koordinatörü Öğr. Gör. Mustafa Zahid BALIKÇI mustafazahidbalikc@ksu.edu.tr 3002834
Sağlık Bakım Hizmetleri Öğr. Gör.Merve KAYA mervekaya@ksu.edu.tr 3004220
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Dr. Öğr. Üyesi Esra AĞYAR ELBİSTANLI eelbistanli@ksu.edu.tr 3002813
Terapi ve Rehabilitasyon Öğr. Gör. Nazlı Elif NACAR nelifnacar@ksu.edu.tr 3004085
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Öğr. Gör. Mustafa Zahid BALIKÇI mustafazahidbalikc@ksu.edu.tr 3002834
PAZARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU
MYO Koordinatörü Öğr. Gör. Ufuk KÜÇÜKDAĞLI ufukkucukdagli@ksu.edu.tr 3002447

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı