Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Erasmus+

Detay

Öğrenci Kılavuzu 

Staj işlemleri başladıktan sonra yapılması gereken işlemler ve Dış İlişkiler Birimine getirilmesi gereken belgeler:Güncel TranskriptMezun öğrencilerin diploma fotokopisiZorunlu stajı olan öğrencilerin kendi bölümlerinden alacakları yönetim kurulu kararıYüksek Lisans/Doktora öğrencilerinin Enstitü Onay Yazısı (Dışilişkiler Biriminden alınan yazı Öğrenci tarafından kendi bölümüne verilecek, bölüm tarafından yazı ilgili Enstitüye gönderilecektir)Vakıfbank Kahramanmaraş şubesinde açılmış Avro hesap numarası (IBAN kodu ile birlikte)Seyahat-Sağlık Sigortası Fotokopisi-İngilizce (taranmış olarak int-relations@ksu.edu.tr adresine de gönderilebilir)Kişisel Sorumluluk Sigortası (Civil Liability Insurance)Kaza Sigortası (Accidence Insurance)Vize aldıktan sonra vize sayfasının fotokopisiOLS – Online Language Support: Öğrenci Staja başlamadan ve Staj faaliyeti bittikten sonra çevrimiçi dil sınavına girecek, sonucu Dış İlişkiler Birimine bildirecektir.Anlaşmalar:Erasmus+ Yükseköğretim Öğrenme Hareketliliği - Staj Hibe Sözleşmesi: Gönderen kuruluş ile öğrenci arasında imzalanır. Dış İlişkiler Birimi tarafından hazırlanır. Staj başladıktan sonra değişiklik varsa ve/veya Staj süresini uzatma durumunda: LAT (Staj Hareketliliği için Öğrenim Anlaşması_Learning Agreement for Traineeships) belgesinde “Section to be completed DURING THE MOBILITY” kısmı: staj içeriğinde veya süresinde değişiklik olması durumunda staja başladıktan sonra en geç bir ay içinde,staj süresinde uzatma olması durumunda staj bitmeden bir ay öncesinden hazırlanıp taraflarca onaylanmış, imzalanmış ve Dış İlişkiler Birimine gönderilmiş olmalıdır.  Stajın sonunda staj yapılan kurumdan alınması gereken belgeler:Section to be completed AFTER THE MOBILITY: LAT (Staj Hareketliliği için Öğrenim Anlaşması_Learning Agreement for Traineeships) belgesinde bulunan bu kısım staj faaliyeti tamamlandıktan sonra Staj yapılan kurum tarafından doldurulup, imzalı, mühürlü olarak öğrenciye verilecektir. Bu belgenin Diş İlişkiler birimine teslim edilmesi gerekmektedir.Katılım Sertifikası (Certificate of Attandence): Yukarıda istenen belgeye ek olarak Katlım Sertifikası da alınabilir. Katılım Sertifikası bir örnek olup staj yapılan kurum tarafından istenilen değişiklik yapılabilir, kurum isterse kendi sertifikasını da kullanabilir. Staj yapılan kurumun kendi antetli kağıdına hazırlanmış, imzalı, mühürlü olması gerekir.Staj Değerlendirme Formu (Student Evaluation Form):Staj yapılan kurumda supervisor/mentor tarafından doldurulması gereken bir formdur. Supervisor/mentor tarafından Dış İlişkiler Birimi int-relations@ksu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.Stajdan döndükten sonra yapılacak işlemler:Öğrenci Raporu: Staj deneyimlerinizi, yaptığınız çalışmaları,sosyal faaliyetlerinizi, herhangi bir sıkıntı yaşayıp yaşamadığınızı kısaca istediğiniz her şeyi paylaşacağınız, kompozisyon şeklinde hazırlanmış bir yazı olacak ve int-relations@ksu.edu.tr adresine gönderilecektir.Pasaport:Pasaportun giriş-çıkışları gösteren sayfaların fotokopisiFotoğraf: Staj yerinde ve/veya dışarda, sosyal etkinliklerde çekilmiş birkaç fotoğraf  int-relations@ksu.edu.tr adresine gönderilecektir.Yurtdışında yapılan stajın tanındığına dair alınan Kurul Kararı: Zorunlu stajı olan ve yurtdışında yaptıkları stajı bölüm stajına saydırmak isteyen öğrencilerin stajlarının tanındığına dair alınan Kurul Kararı. Yüksek Lisans /Doktora öğrencilerinin LAT üzerinde ve gitmeden alınmış kurul kararında belirtilen AKTS’nin tanınması için alınan dönüş Kurul Kararı. OLS – Online Language Support: Öğrenci stajını tamamladıktan sonra çevrimiçi dil sınavına girecektir.Çevrimiçi Nihai Rapor:  Staj faaliyeti tamamlandıktan ve Dışilişkiler Birimine verilmesi gereken belgelerin tamamı teslim edildikten sonra Dışilişkiler birimi tarafından Mobility Tool üzerinden öğrencinin staj faaliyet bilgileri girilecektir. Bilgiler girildikten sonra öğrencinin e-posta adresine çevrimiçi doldurması gereken Nihai Rapor bilgisi gelecektir. Öğrenci Nihai Raporu doldurduktan sonra Dış İlişkiler Birimine bilgi verecektir (int-relations@ksu.edu.tr).

...