KSÜ Logo

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Erasmus+

Detay

Erasmus+ Programı Hakkında 

Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanacak olan yeni programdır. 2014-2020 yılları arasında uygulanacak olan Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanmaktadır. Erasmus+ Programı aşağıdaki ülkelere açıktır:Erasmus+ Programının tüm Eylemlerine tam olarak katılabilecek olan Avrupa Birliği Üye Devletleri: Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, Slovakya, Yunanistan.AB-dışı Program Ülkeleri: İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn, Makedonya, Norveç, Türkiye.Erasmus Staj Hareketliliği Faaliyeti Nedir?Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Erasmus staj hareketliliği ile öğrenci, bir Avrupa ülkesinde, öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde eder.Öğrencilerin faaliyete katılabilmeleri için Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olmaları; öğrencisi oldukları yükseköğretim kurumuna başvurmaları ve Erasmus kapsamında staj yapmak üzere seçilmeleri gerekmektedir.Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.Öğrencilere staj faaliyetleri için yurtdışında kaldıkları süre için mali destek verilir. Verilen mali destek geri istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir. Öğrenciler istedikleri takdirde hibesiz ("0" hibeli) Erasmus öğrencisi" olarak Erasmus programından yararlanabilirler.Staj Yapılabilecek (Ev Sahibi) Kuruluşlar Kimler Olmalıdır?Staj hareketliliğinde Gönderen kurum/kuruluş ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olmalıdır.Ev sahibi kurum/kuruluş aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır:ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu; veya İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren herhangi bir kamu kurum/kuruluşu ya da özel kurum/kuruluş. Örneğin, bu tür bir kurum/kuruluş: Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal kurum veya kurum/kuruluş (sosyal girişimler de dâhil) Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu Ticaret odaları, esnaf/meslek dernekleri ve sendikalar da dâhil olmak üzere, bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi Araştırma enstitüsü Vakıf Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden lise ve sonrası eğitim alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar ile (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil) Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluş, dernek, STK Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan kurum/kuruluşlar olabilir.Nerelerde Staj Yapılamaz?   •   Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları    •   AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alarak kurulmuş kuruluşlar    •   Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz (büyükelçilik ve konsolosluk gibi)kuruluşlar bu faaliyet kapsamında ev sahipliği yapamazlar.Staj Faaliyet Süresi? Faaliyetler Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen asgarî ve azamî sürelere uygun olarak gerçekleştirilir. Her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere Staj hareketliliğinde asgarî süre 2 tam ay, azamî süre 12 tam aydır.Hem Öğrenim hem Staj faaliyetinden yararlanacak öğrencilerin her ikisinden toplam yararlanabilecekleri sure 12 aydır.Öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (halihazırda ön lisans için ikinci, lisans için dördüncü sınıf öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Staj hareketliliğinde, staj yapılan işletmenin tatil sebebiyle kapalı olması durumunda stajın kesintiye uğraması söz konusu olabilir. İşletmenin kapalı olduğu süre için hibe ödemesi yapılacak, ancak kapalı olunan süre faaliyet süresine eklenmeyecektir. Asgarî faaliyet süresinin sağlanabilmesi için staj yapılacak işletmenin kapalı olacağı tarihlerin önceden araştırılması gerekmekte, tatil süresi çıkartıldıktan sonra dahi asgarî sürenin sağlandığından emin olunması gerekmektedir. Hafta sonu tatilleri faaliyet süresinden çıkartılacak tatil süresi değildir.Mücbir sebeplerle faaliyete ara verilmesi halinde, mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir ve kalınan süre karşılığı hibe verilir. Mücbir sebebe ilişkin bir durum oluşması durumunda kendi kurumunuzun Erasmus ofisi ile iletişime geçilmelidir.Mücbir sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi halinde, faaliyet kabul edilmez ve hibe ödenmez. Öğrenciler nasıl başvurabilir?Öğrenciler Erasmus staj hareketliliği faaliyetinden yükseköğretim kurumları veya konsorsiyumlar aracılığı ile faydalanabilmektedir. Erasmus programı kapsamında staj yapmak isteyen öğrencilerin kendi yükseköğretim kurumlarının Erasmus ile ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.Asgari şartlar ve seçim kriterleri başvuru sırasında duyurulur. Öğrenci yerleştirmede öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma koşulu aranmaz.İmzalanacak anlaşmalar açısından bakıldığında öğrenci yerleştirmede; Gönderen yükseköğretim kurumu ile ev sahibi işletme arasında bir ikili anlaşma olması zorunlu değildir. Bütün tarafların dahil olduğu bireysel öğrenci “Staj Hareketliliği için Öğrenim Anlaşması” (Learning Agreement for Traineeship) bağlayıcı olacaktır.  Ülkelere Göre Erasmus Staj Hareketliliği Hibesi?ÜLKE GRUPLARIHAREKETLİLİKTE MİSAFİR OLUNAN ÜLKELERAYLIK HİBEÖĞRENİM(AVRO)AYLIK HİBEÖĞRENİM(STAJ)1. ve 2. GrupProgram ÜlkeleriBirleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya,İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn,Lüksemburg, Norveç, Almanya,Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs,Hollanda, İspanya, İtalya, Malta,Portekiz, Yunanistan,5006003. GrupProgramÜlkeleriBulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya,Hırvatistan, Letonya, Litvanya,Macaristan, Makedonya, Polonya,Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye300400Staj Yeri Bulmak?Öğrenciler üniversiteleri tarafından önerilen yerlerde staj yapabilecekleri gibi, staj yerlerini kendileri bulup Erasmus koordinatörlüklerine başvuruda bulunabilirler. Gerek üniversitenin önerdiği staj kurumlarına başvuran, gerekse kendi staj yerleri ile başvuran öğrenciler arasından ilgili akademik yıla ilişkin seçim kriterlerine göre seçilen öğrenciler kontenjan dahilinde faaliyetten faydalanabilir.

...

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı