Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Erasmus+

2021/ 2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Erasmus+ Değişim Programından Faydalanmaya Hak Kazanan Aday Öğrenciler-23.03.2021

2021/2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Erasmus+ Değişim Programlarından yararlanmak için Erasmus
Kurum Koordinatörlüğü’ne başvuran aday öğrencilerin durumları değerlendirilmiş olup, Yabancı Dil
Sınav Sonuçları ve Erasmus Notları listesi ek’tedir.
Açıklamalar:
1. Erasmus Notu: Öğrencinin genel not ortalamasının %50’si ve yabancı dil sınavından aldığı
notun %50’si alınarak hesaplanmıştır. (Erasmus+ 2020 Yükseköğretim Kurumları İçin El Kitabı’ndaki
kriterlere dayandırılarak bazı öğrencilerde artı, eksi puan uygulaması yapılmıştır.)
2. Erasmus+ öğrenim veya staj hareketliliğinden faydalanmaya hak kazanma; öğrencisi olunan
Enstitü/ Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokul’ lara ayrılan kontenjan (Tahmini Kontenjanlar
Listesi başvuru duyurusunda mevcuttur) dahilinde erasmus notu başarı sıralamasına göre
belirlenecektir.
3. Yabancı Dil Sınavı baraj notu olan 50 puanın altında olan öğrenciler “başarısız” olarak
tanımlanmıştır.
4. İlerleyen günlerde KSU Web ana sayfa ve KSU Erasmus sayfasından yapılacak olan duyurular
doğrultusunda Erasmus+ değişim programlarından faydalanmaya hak kazanan aday
öğrencilerle irtibata geçilecektir.

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İrtibat: +90344 3004361
+90344 3001071

ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ

STAJ HAREKETLİLİĞİ