Koordinatörler

ERASMUS+ KOORDİNATÖR LİSTESİ

FAKÜLTE

ADI SOYADI

E-POSTA

TELEFON

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

Fakülte Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Reyhan Ağçam

reyhanagcam@ksu.edu.tr

3001316

Eğitim Bilimleri

Yrd. Doç. Dr. Ramazan Yirci

yirci@ksu.edu.tr

3001339

İlköğretim Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Tuğba Arıkan

tugbaarikan@ksu.edu.tr

3001337

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi

Doç. Dr. Sakine Serap Avgın

ssavgin@ksu.edu.tr

3001335

Bigisayar ve Öğretim Tek. Eğitimi Bölümü

Doç. Dr. Mehmet Tekerek

tekerek@ksu.edu.tr

3001310

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Reyhan Ağçam

reyhanagcam@ksu.edu.tr

3001316

Türkçe Eğitimi Bölümü

Yrd. Doç. Fatih Tanrıkulu

fatihtanrikulu@ksu.edu.tr

 

Eğitim Programları ve Öğretim

Doç. Dr. Hasan Güner Berkant

hberkant@ksu.edu.tr

3001318

Fen Bilgisi Eğitimi

Yrd. Doç. Dr. Emine Uzun

euzun@ksu.edu.tr

 

Matematik Eğitimi

Yrd. Doç. Dr. Betül Tekerek

 

 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Yrd. Doç. Dr. İsmail Yelpaze

iyelpaze@ksu.edu.tr

3001307

Sınıf Öğretmenliği

Yrd. Doç. Dr. Evrim Ural

evrimural@ksu.edu.tr

3001325

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Nalçacı

ahmetnalcaci@ksu.edu.tr

3001319

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Yrd. Doç. Dr. Ramazan Yirci

yirci@ksu.edu.tr

3001339

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

Fakülte Koordinatörü

Doç. Dr. Ersin Kaya Sandal

esandal@ksu.edu.tr

3001354

Arkeoloji Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Oktay Dumankaya

oktaydumankaya@ksu.edu.tr

3001474

Biyoloji Bölümü

Doç.Dr. Ahmet Kayraldız

akayraldiz@ksu.edu.tr

3001409

Fizik Bölümü

Doç. Dr. Mehmet Aslantaş

aslantas@ksu.edu.tr

3001430

Kimya Bölümü

Doç. Dr. Muhammet Köse

muhammetkose@ksu.edu.tr

3001408

Matematik Bölümü

Doç. Dr. Özkan Karaman

okaraman@ksu.edu.tr

3001470

Tarih Bölümü

Doç. Dr. Cemil Bülbül

cemilbulbul@ksu.edu.tr

3001383

Coğrafya Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Muhterem Küçükönder

muhteremkucukonder@ksu.edu.tr

3001403

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Uzm. Kemalettin Koç

 

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 

 

 

Fakülte Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Gülten Gültepe

ggultepe@ksu.edu.tr

3001514

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

 

Fakülte Koordinatörü

Doç. Dr. Salih Yeşil

salihyesil@ksu.edu.tr

3001560

İktisat Bölümü

Doç. Dr. Rahmi Çetin

rahmicetin@ksu.edu.tr

3001543

İşletme Bölümü

Doç. Dr. Salih Yeşil

salihyesil@ksu.edu.tr

3001560

Kamu Yönetimi Bölümü

Doç. Dr. Mehmet Cevher Marın

marin@ksu.edu.tr

3001582

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Osman Ağır

osmanagir@ksu.edu.tr

3001596

Sağlık Yönetimi Bölümü

Arş. Gör. Pınar Öke

poke@ksu.edu.tr

3001971

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

Fakülte Koordinatörü

Doç. Dr. Faruk Çiftçi

fciftci@ksu.edu.tr

3002715

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Prof. Dr. Abdulkadir Evgin

akevgin@ksu.edu.tr

3002710

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü 

Doç. Dr. İbrahim Çetintaş

cetintas@ksu.edu.tr

3002746

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü 

Doç. Dr. Şaban Öz

sabanoz@ksu.edu.tr

3002765

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

 

 

 

Fakülte Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Tamer Rızaoğlu

tamer@ksu.edu.tr

3001604

Elektrik-Elektronik Müh.Bölümü

Doç. Dr. Ahmet Alkan

aalkan@ksu.edu.tr

3001634

Tekstil Müh. Bölümü

Doç. Dr. Suat Çetiner

suatcetiner@ksu.edu.tr

3001649

İnşaat Mühendisliği

Öğr. Gör. Derya Kuşat Gürün

dgurun@ksu.edu.tr

3001667

Çevre Mühendisliği

Doç. Dr. Yağmur Uysal

yuysal@ksu.edu.tr

3001684

Jeoloji Mühendisliği

Doç. Dr. Ahmet Özbek

ozbeka@ksu.edu.tr

3007516

Gıda Mühendisliği 

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Sinan Çolakoğlu

ascolakoglu@ksu.edu.tr

3001985

Makine Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr. Beril Özçelik

bozcelik@ksu.edu.tr

3001689

ORMAN FAKÜLTESİ

 

 

 

Fakülte Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Seyran Palabaş Uzun

seyran@ksu.edu.tr

3001743

Orman Mühendisliği 

Yrd. Doç. Dr. Seyran Palabaş Uzun

seyran@ksu.edu.tr

3001743

Orman Endüstri Mühendisliği 

Yrd. Doç. Dr. Zehra Odabaş Serin

zehra@ksu.edu.tr

3001780

Peyzaj Mimarlığı

Prof. Dr. Hakan Doygun

hakan@ksu.edu.tr

3001812

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

Fakülte Koordinatörü

Doç. Dr. Mustafa Çelik

mcelik38@ksu.edu.tr

3003410

ZİRAAT FAKÜLTESİ

 

 

 

Fakülte Koordinatörü

Prof. Dr. Hüseyin Dikici

hdikici@ksu.edu.tr

3002143

Tarla Bitkileri Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Ömer Süha Uslu

suhauslu@ksu.edu.tr

3002165

Biyosistem Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Sertan Sesveren

sesveren@ksu.edu.tr

3002073

Tarım Ekonomisi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Mücahit Paksoy

mpaksoy@ksu.edu.tr

3002170

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Prof. Dr. Hüseyin Dikici

hdikici@ksu.edu.tr

3002143

Bitki Koruma Bölümü

Prof. Dr. Hasan Tunaz

htunaz@ksu.edu.tr

3002050

Su Ürünleri Bölümü

Prof. Dr. H. Murat Büyükçapar

hakanmurat@ksu.edu.tr

3002096

Bahçe Bitkileri Bölümü

Prof. Dr. Ahmet Korkmaz

akorkmaz@ksu.edu.tr

3002035

Zootekni Bölümü

Yrd. Doç .Dr. Tülin Çiçek Rathert

tuci@ksu.edu.tr

3002113

Biyomühendislik  Bölümü

Doç. Dr. Hasan Serin

hasanserin@ksu.edu.tr

3001779

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 

 

 

Enstitü Koordinatörü

Doç. Dr. Emin Toroğlu

etoroglu@ksu.edu.tr

3001392

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

 

 

Enstitü Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Sertan Sesveren

sesveren@ksu.edu.tr

3002073

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

 

 

Enstitü Koordinatörü

Doç. Dr. Ekrem Kireçci

ekremkirecci@ksu.edu.tr

3002692

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

 

 

 

Yüksekokul Koordinatörü

Öğr. Gör. Özlem Ekiz

ozlemekiz@ksu.edu.tr

3002200

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Yrd. Doç. Dr. Seda Avnioğlu

sedaavnioglu@ksu.edu.tr

3002604

AFŞİN MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

 

MYO Koordinatörü

Öğr. Gör. Sedet Alıcı

sedatalici@ksu.edu.tr

3002254

Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü

Öğr. Gör. Ahmet Tambay

ahmettambay@ksu.edu.tr

3002277

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü

Öğr. Gör. Ahmet Tambay

ahmettambay@ksu.edu.tr

3002277

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü

Öğr. Gör. Haluk Satır

haluksatir@ksu.edu.tr

3002278

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Öğr. Gör. Haluk Satır

haluksatir@ksu.edu.tr

3002278

Elektrik ve Enerji Bölümü

Öğr. Gör. Erdal Kılıç

ekilic@ksu.edu.tr

3002273

Elektronik ve Otomosyon Bölümü

Öğr. Gör. Erdal Kılıç

ekilic@ksu.edu.tr

3002273

Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama Bölümü

Öğr. Gör. Ömer Kurtdede

okurtdede@ksu.edu.tr

3002270

ANDIRIN MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

 

MYO Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Bülent LAZ

bulentlaz@ksu.edu.tr

3002313

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Öğr. Gör. Tekin BOYRAZ

tboyraz@ksu.edu.tr

3002310

Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama Bölümü

Öğr. Gör. Fahrettin KAYA

fkaya@ksu.edu.tr

3002312

ELBİSTAN MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

 

Teknik Programlar Bölümü 

Öğr. Gör. Vedat Taşdemir

vtasdemir@ksu.edu.tr

3004085

İktisadi ve İdari Programlar

Okt. Murat Şirinoğlu

muratsirinoglu@ksu.edu.tr

3004087

İktisadi ve İdari Programlar

Öğr. Gör. Süleyman Çetiner

scetiner@ksu.edu.tr

3004152

GÖKSUN MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

 

MYO Koordinatörü

Öğr. Gör. Feride Kaplan

ftuzun@ksu.edutr

3002365

Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama Bölümü

Öğr. Gör. Feride Kaplan

ftuzun@ksu.edutr

3002365

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Öğr. Gör. Feyzi Yaşar

feyzi12@ksu.edu.tr

3002351

Finans ve Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Öğr. Gör. Feride Kaplan

ftuzun@ksu.edutr

3002365

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü

Öğr. Gör. Feride Kaplan

ftuzun@ksu.edutr

3002365

Muhasebe ve Vergi Bölümü

Öğr. Gör. Ahmet Güleç

gulecahmet@ksu.edu.tr

3002353

Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü

Öğr. Gör. Feride Kaplan

ftuzun@ksu.edutr

3002365

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Öğr. Gör. Ömer Ali Polat

oapolat@ksu.edu.tr

3002358

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULI

 

 

 

MYO Koordinatörü

Öğr. Celil Kekeç

ckekec@ksu.edu.tr

3002509

Elektrik Programı

Öğr. Gör. Ahmet Karatutlu

akaratutlu@ksu.edu.tr

3002520

Endüstriyel Elektronik Programı

Öğr. Gör. Ali Öter

alioter@ksu.edu.tr

3002529

Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama

Öğr. Gör. Veysel Demir

veyseldemir@ksu.edu.tr

3002556

Tekstil Bölümü

Öğr. Gör. Ahmet Arif Sezal

a.arifsezal@ksu.edu.tr

3002547

El Sanatları Bölümü

Öğr. Gör. Ahmet Arif Sezal

a.arifsezal@ksu.edu.tr

3002547

Makine Bölümü

Doç. Dr. Metin Kök

metinkok@ksu.edu.tr

3002537

Otomotiv Bölümü

Öğr. Gör. Yüksel Gültekin

ygultekin@ksu.edu.tr

3002582

İklimlendirme ve Soğutma Bölümü

Öğr. Gör. Sıdkı Gürdal

sgurdal@ksu.edu.tr

3002507

Doğal Gaz Bölümü

Öğr. Gör. Bülent Gedik

bgedik@ksu.edu.tr

3002518

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

 

MYO Koordinatörü

Öğr. Gör. Türkan Şişmanoğlu

tsismanoglu@ksu.edu.tr

3002559

İşletmecilik Bölümü

Öğr. Gör. Tamara Fettahlıoğlu

tamara@ksu.edu.tr

3002580

Muhasebe Vergi Bölümü

Öğr. Gör. Naci Usalan

usalan@ksu.edu.tr

3002569

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü

Öğr. Gör. Şerife Bikem Dedeoğlu

bdedeoglu@ksu.edu.tr

3002566

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü

Öğr. Gör. Türkan Şişmanoğlu

tsismanoglu@ksu.edu.tr

3002559

Finans - Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Öğr. Gör. Hakan Alparslan Kelleroğlu

hakankelleroglu@ksu.edu.tr

3002564

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü

Öğr. Gör. Fatih Kazancı

fatihkazanci@ksu.edu.tr

3002570

KAHRAMANMARAŞ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO

 

 

 

MYO Koordinatörü

Öğr. Gör. Deniz Akalın

deniz_akalin@ksu.edu.tr

3002815

PAZARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

 

MYO Koordinatörü

Öğr. Gör. Necati Karapınar

nkarapinar@ksu.edu.tr

3002433